Fastighet Jokkfall

Jock 3:28, med bostadshus i 2 vån med hel källare, el-oljepanna, kommunalt VA tomt 2212 kvm.

Säljes genom offentlig auktion fredag 22.9 2023 kl 11. Plats Jokkfall Färjevägen 6, 956 92 ÖVERKALIX.

Ytterligare upplysningar och köpevillkor, klicka nedan

Upplysningar-villkor

Overkalix_Jock_3_28

Bild bostadshus Jokk

Skogsfastighet Övertorneå Kuivakangas

Kuivakangas 9:3, område av bestående i 3 skiften skogsmark samt mindre utskifte vid byn Ylinenjärvi. Totalareal 544 ha varav ca 463 ha produktiv skogsmark och 41,7 ha naturreservat. Beräknat virkesförråd 22 000 m3sk. Säljes genom anbudsförfarande. Sista anbudsdag 31.8 2023. Försäljningsunderlag klicka nedan.

FU_Omr_av_Kuivakangas_9_3

Virkesrik skogsfastighet Övertorneå

Övertorneå Armasjärvi 6:3, omfattar totalt ca 101 ha varav ca 90 ha utgör produktiv skogsmark, uppskattat virkesförråd 14 600 m3sk. Skogsmarken i tre skiften varav största delen intill sjön Pihtijärvi.

Inga byggnader, i försäljningsunderlagets utdrag från Metria är tax.uppgifter utifrån samtaxering med andra fastigheter och uppgift om byggnader avser ej Armasjärvi 6:3.

Säljs genom anbudsförfarande med sista anbudsdag 31.7 2023.

För försäljningsunderlag klicka nedan.

FU_Armasjärvi_6_3