Skogsfastighet Kiruna Jukkasjärvi

Jukkasjärvi 21:9 bestående i 4 skiften varav 2 större skiften i byn Poikkijärvi, totalt ca 50 ha varav 31,5 ha prod.skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 2 400 m3sk. Andel Kiruna Allmänningsskog S:1 (Jukkasjärvi sockens skogsallmänning). Inga byggnader.

Försäljningsunderlag klicka nedan.

FU_Jukkasjärvi_21_9 (002)

Skogsfastighet Pajala Jarhois

Jarhois 2:8 omfattar totalt ca 92 ha varav produktiv skogsmark ca 80 ha i 3 skiften varav 1 skifte gränsar mot Torne älv, med ett uppskattat virkesförråd om 7 400 m3sk. Inga byggnader.

Försäljs genom anbudsförfarande.

För försäljningsunderlag klicka nedan.

FU_Jarhois_2_8

 

Skogsfastighet Kiruna Vittangi

Vittangi 34:30, omfattar totalt ca 101 ha varav 54 ha utgör produktiv skogsmark i 2 skiften varav 1 skifte gränsar mot Vittangi älv med ett uppskattat virkesförråd om 2 800 m3sk. Inga byggnader. Säljs genom anbudsförfarande.

Försäljningsunderlag klicka nedan.

FU_Vittangi_34_30