Skogsfastighet Övertorneå

Övertorneå Koivukylä 18:12, ett sammanhängande skifte om ca 172 ha varav 130 ha produktiv skogsmark med  uppskattat virkesförråd om 8 400 m3sk. Åtkomst via allmän och enskild skogsbilväg. Inga byggnader. Sista anbudsdag 15.3 2024. Försäljningsunderlag klicka nedan.

FU_Koivukylä_18_12

 

Skogsfastighet Pajala Peräjävaara

Peräjävaara 1:5 med totalareal 102 ha varav ca 26 ha produktiv skogsmark med uppskattat virkesförråd 2 100 m3sk. Två skiften  omedelbar anslutning till byn varav ett gränsar mot Torneälv.

Sista anbudsdag 15.3 2024. Försäljningsunderlag klicka nedan.

FU_Peräjävaara_1_5

Skogsfastighet Pajala Tärendö

Tärendö 20:6, områden av med totalareal 668 ha varav produktiv skogsmark ca 296 ha med ett uppskattat virkesförråd om 23 300 m3sk. Inga byggnader då gårdsskifte med byggnader undantas från försäljningen.

Sista anbudsdag 15.3 2024

Försäljningsunderlag klicka nedan.

FU_Tärendö 20 6

Skogsfastighet Övertorneå Siekasjärvi

Ett område av Siekasjärvi 1:1 ca 120 ha varv ca 97 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 7 800 m3sk. Inga byggnader. Överlåts fri från inteckningar. Sista anbudsdag 15.3 2024. Försäljningsunderlag klicka nedan.

FU_Siekasjärvi_1_1

Skogsfastighet Övertorneå Orjasjärvi

Orjasjärvi 1:4 bestående av ett skifte om ca 65 ha beläget utanför byn Puostijärvi. Produktiv skogsmark ca 53 ha med ett uppskattat virkesförråd av 4 200 m3sk. Inga byggnader. Sista anbudsdag 15.3 2024.Försäljningsunderlag klicka nedan.

FU_orjasjärvi_1_4

 

Skogsfastighet Övertorneå Kuivakangas

Kuivakangas 9:3, område av bestående i 3 skiften skogsmark samt mindre utskifte vid byn Ylinenjärvi. Totalareal 544 ha varav ca 463 ha produktiv skogsmark och 41,7 ha naturreservat. Beräknat virkesförråd 22 000 m3sk. Säljes genom anbudsförfarande. Sista anbudsdag 15.3 2024. Försäljningsunderlag klicka nedan.

FU_Omr_av_Kuivakangas_9_3