Skogsfastighet Kalix Gammelgården

Kalix Gammelgården 1:8 och 7:39, mindre skogsfastighet om 3,8 ha produktiv skogsmark, virkesförråd ca 700 m3sk, medelbonitet 4,3 m3sk/ha/år. Sista anbudsdag 6.4 2020.

För anbudsunderlag klicka nedan.

FU Gammelgården

Skogsfastighet Pajala Kaunisvaara 10:10, 10:11

Område i två skiften av Kaunisvaara 10:10 och 10:11 om totalt 118 ha varav 100 ha prod.skogsmark. Virkesförråd 10 700 m3sk. Skogskoja med bastu och ek.byggnader.

Bostadshus med tomtmark avskiljs från försäljning och ingår ej i försäljningen.

Försäljningsunderlag med skogsbruksplan klicka nedan.

OBS! BUD KAN FORTFARANDE LÄMNAS. Den i FU angivna sista dag för anbud gäller ej.

Kaunisvaara 10 10 10 11 F_U Kaunisvaara 10 10 o 10 11 Del 2