Skogsfastigheter Övertorneå Ylinenjärvi 1:13, 14 Offentlig auktion

Ylinenjärvi 1:13 och 1:14 försäljs genom offentlig auktion den 30 maj kl 11, Folkets hus Övertorneå. Ylinenjärvi 1:13 har areal om 75,9 ha varav 57,6 ha prod.skogsmark med uppskattat virkesförråd 4 732 m3sk, medelbonitet 2,9 m3sk/ha. Ylinenjärvi 1:14 har areal om 79,5 ha varav prod.skogsmark 61,9 ha med uppskattat virkesförråd 5 035 m3sk, medelbonitet 2,9 m3sk/ha. Försäljningsunderlag mm klicka nedan.

Försäljningsunderlag Övertorneå Ylinenjärvi 1 13 och 1 14

Upplysningar-villkor

Skogsbruksplan Ylinenjärvi 1 13   Skogsbruksplan Ylinenjärvi 1 14

Ylinenjärvi_1_13 Karta översikt  Ylinenjärvi_1_14 Karta översikt

Ylinenjärvi_1_13 Karta huggningsklass sk 1  Ylinenjärvi_1_13 Karta huggningsklass sk 2

Ylinenjärvi_1_14 Karta huggningsklass sk1  Ylinenjärvi_1_14 Karta huggningsklass sk2

Ylinenjärvi_1_14 Karta huggningsklass sk 3

 

 

Kommande försäljningar genom offentliga auktioner

OFFENTLIGA AUKTIONER SKOGSFASTIGHETER

Under våren-sommaren 2024 kommer följande skogsfastigheter försäljas genom offentlig auktion. Plats och tid meddelas senare.

  1. Övertorneå Kuivakangas 52:1, 118 ha varav 93 ha prod.skogsmark. Virkesförråd ca 8 200 m3sk.
  2. Pajala Iso Puolamajärvi 2:1, 120 ha varav 92 ha prod.skogsmark. Virkesförråd ca 5 400 m3 sk.
  3. Kiruna Lainio 1:6, 273 ha varav ca 165 ha prod.skogsmark. Virkesförråd ca 13 000 m3sk.
  4. Övertorneå Ylinenjärvi 1:13 och 1:14. Skogsuppgifter publiceras senare.
  5. Pajala Kihlanki 1:2, 47,7 ha varav 30,7 ha prod.skogsmark. Virkesförråd ca 3 500 m3sk. Fastigheten är bebyggd med fiskecamp vid Muonio älv.

Skogsfastighet Övertorneå Kuivakangas

Kuivakangas 9:3, område av bestående i 3 skiften skogsmark samt mindre utskifte vid byn Ylinenjärvi. Totalareal 544 ha varav ca 463 ha produktiv skogsmark och 41,7 ha naturreservat. Beräknat virkesförråd 22 000 m3sk. Säljes genom anbudsförfarande.  Försäljningsunderlag klicka nedan.

FU_Omr_av_Kuivakangas_9_3