Jag åtar mig främst uppdrag med avveckling av samägda skogsfastigheter och dödsbon men även familjerättsliga frågor såsom arv, testamente och bodelningar.

 

Vid utförande av uppdrag av detta slag samarbetar jag med specialister såsom jägmästare och skogstekniker vad gäller skogliga värderingsfrågor och med auktoriserade revisorer beträffande skattefrågor.