Välkommen till advokat Hans-Ola Fors AB.

Jag vänder mig till såväl privatpersoner som företag och har som särskild inriktning generationsskiften i skogsfastigheter.
Jag samarbetar med specialister i värderings- och skattemässiga frågor avseende skogsfastigheter och övriga företag.
Jag åtar mig även dödsboutredningsuppdrag och uppdrag som god man enligt samägaderättslagen.

Kontakta mig

Besöksadress

Strandgatan 19 i Kalix.

Postadress

Strandgatan 19, 952 33 KALIX

Telefon

0923-156 70

Mobil

070-6327003