Virkesrik skogsfastighet Övertorneå

Övertorneå Armasjärvi 6:3, omfattar totalt ca 101 ha varav ca 90 ha utgör produktiv skogsmark, uppskattat virkesförråd 14 600 m3sk. Skogsmarken i tre skiften varav största delen intill sjön Pihtijärvi.

Inga byggnader, i försäljningsunderlagets utdrag från Metria är tax.uppgifter utifrån samtaxering med andra fastigheter och uppgift om byggnader avser ej Armasjärvi 6:3.

Säljs genom anbudsförfarande.

För försäljningsunderlag klicka nedan.

FU_Armasjärvi_6_3