Skogsfastighet Vuono Haparanda

Område fördelat i 3 skiften om totalt 183 ha varav 160 ha produktiv skogsmark, medelbonitet 3,0. Virkesförråd 12 000 m3sk (67 % tall). Försäljningsunderlag,klicka på

F_U Omr av Vuono 2 1