Skogsfastighet Pajala Tärendö

Tärendö 20:6, områden av med totalareal 668 ha varav produktiv skogsmark ca 296 ha med ett uppskattat virkesförråd om 23 300 m3sk. Inga byggnader då gårdsskifte med byggnader undantas från försäljningen.

Sista anbudsdag 25.10 2023.

Försäljningsunderlag klicka nedan.

FU_Tärendö 20 6