Skogsfastighet Pajala Kieksiäisvaara

Pajala Kieksiäisvaara 6:4, bestående i 4 skiften omfattar totalt 82 ha, varav ca 33 ha prod.skogsmark med virkesförråd om c 3 050 m3sk. Äldre timrad bostadsbyggnad och ladugårdslänga utan tax.värde ingår. Sista anbudsdag 23.9 2020.

Försäljningsunderlag med skogsbruksplan mm samt villkoren för försäljning, klicka nedan.

FU_ Kieksiäisvaara 6 4