Skogsfastighet Pajala Kaunisvaara 10:10, 10:11

Område i två skiften av Kaunisvaara 10:10 och 10:11 om totalt 118 ha varav 100 ha prod.skogsmark. Virkesförråd 10 700 m3sk. Skogskoja med bastu och ek.byggnader.

Bostadshus med tomtmark avskiljs från försäljning och ingår ej i försäljningen.

Försäljningsunderlag med skogsbruksplan klicka nedan.

OBS! BUD KAN FORTFARANDE LÄMNAS. Den i FU angivna sista dag för anbud gäller ej.

Kaunisvaara 10 10 10 11 F_U Kaunisvaara 10 10 o 10 11 Del 2