Skogsfastighet Pajala Jarhois

Jarhois 2:8 omfattar totalt ca 92 ha varav produktiv skogsmark ca 80 ha i 3 skiften varav 1 skifte gränsar mot Torne älv, med ett uppskattat virkesförråd om 7 400 m3sk. Inga byggnader.

Försäljs genom anbudsförfarande.

För försäljningsunderlag klicka nedan.

FU_Jarhois_2_8