Skogsfastighet Övertorneå Kuivakangas

Kuivakangas 9:3, område av bestående i 3 skiften skogsmark samt mindre utskifte vid byn Ylinenjärvi. Totalareal 544 ha varav ca 463 ha produktiv skogsmark och 41,7 ha naturreservat. Beräknat virkesförråd 22 000 m3sk. Säljes genom anbudsförfarande. Försäljningsunderlag klicka nedan.

FU_Omr_av_Kuivakangas_9_3