Skogsfastighet Kiruna Vittangi

Skogsfastighet Vittangi 36:5, om totalt 96 ha varav produktiv skogsmark 47 ha. Skogsmarken i 1 skifte. Virkesförråd 3 100 m3sk (80 % tall). Andel i Jukkasjärvi Sockens skogsallmänning.

Sista anbudsdag 23.9 2020.

Försäljningsunderlag med villkor samt skogsbruksplan mm, klicka nedan.

FU_Vittangi 36 5