Skogsfastighet Kiruna Vittangi

Vittangi 34:30, omfattar totalt ca 101 ha varav 54 ha utgör produktiv skogsmark i 2 skiften varav 1 skifte gränsar mot Vittangi älv med ett uppskattat virkesförråd om 2 800 m3sk. Inga byggnader. Säljs genom anbudsförfarande.

Försäljningsunderlag klicka nedan.

FU_Vittangi_34_30