Skogsfastighet Kalix Gammelgården

Kalix Gammelgården 1:8 och 7:39, mindre skogsfastighet om 3,8 ha produktiv skogsmark, virkesförråd ca 700 m3sk, medelbonitet 4,3 m3sk/ha/år. Sista anbudsdag 23.9 2020.

För anbudsunderlag klicka nedan.

FU Gammelgården